Vnitřní oznamovací systém - Whistleblowing


Pro oznamovatele uvádíme v souladu se zákonem 171/2023 Sb. Zákona o ochraně oznamovatelů tyto kontaktní údaje:

1. Oznámení písemnou formou můžete odeslat doporučeným dopisem na adresu: SIMIKIEL CONSULT, s.r.o., Petr Polách, Pískov 9, 783 83 Troubelice nebo elektronicky na e-mail: polach.petr@post.cz.

2. Oznámení "slovem" lze podat telefonicky na čísle +420 776 335 693. Telefon je k dispozici 24/7.

3. Oznámení osobním kontaktem lze podat u příslušné osoby, kterou je v naší společnosti jmenován Petr Polách.

4. Před podáním oznámení se, prosím, seznamte s Vašimi právy a postupy pro podání účinného oznámení. Zákon je k dispozici na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171 a rozsahem se jedná o krátký text (30 paragrafů).

S úctou

Petr Polách
jednatel firmy

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!